Arolwg Pobl Ifanc

DD slash MM slash YYYY
DD slash MM slash YYYY
Eich enw:
Does dim rhaid ichi gyflwyno’ch enw os hoffech chi fod yn anhysbys.

Darllenwch y cwestiynau isod a dewiswch y radd yr ydych yn teimlo ein bod yn perfformio, bydd hyn yn ein helpu i wella a chodi'r safonau.

1 = Anfoddhaol 

2 = Gwael

3 = Digonol

4 = Da

5 = Da iawn

6 = Ardderchog

Adran 1. Pa mor dda ydyn ni'n cefnogi eich lles?

Adran 2. Pa mor dda ydym ni am gynnig gofal a chymorth sy’n bodloni eich anghenion?

Adran 3. Pa mor dda ydym ni am arwain a rheoli?

Adran 4. Pan fo ni’n gyfrifol, pa mor braf ydy’r amgylchedd rydych chi’n byw ynddo?

Adran 5. Parchu fy Mhreifatrwydd

Fe gewch chi gwblhau’r arolwg hwn yn ddi-enw a’i ddychwelyd yn anhysbys os hoffech chi.

Fe wnaeth aelod o staff fy helpu i gwblhau’r arolwg hwn
Mae rhywun wedi dweud wrtha i bod modd imi ddychwelyd yr arolwg hwn yn anhysbys.
Mae rhywun wedi dangos imi sut i ddychwelyd yr arolwg hwn yn anhysbys.
Rydw i’n fodlon bod modd imi ddychwelyd yr arolwg hwn yn anhysbys os ydw i’n dymuno gwneud hynny.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.