Arolwg Gweithwyr Proffesiynol Allanol

DD slash MM slash YYYY
DD slash MM slash YYYY
Eich enw:
Does dim rhaid ichi gyflwyno’ch enw os hoffech chi fod yn anhysbys.

Darllenwch y cwestiynau isod a dewiswch y radd yr ydych yn teimlo ein bod yn perfformio, bydd hyn yn ein helpu i wella a chodi'r safonau.

1 = Anfoddhaol 

2 = Gwael

3 = Digonol

4 = Da

5 = Da iawn

6 = Ardderchog

Adran 1. Pa mor dda mae’r mudiad yn gofalu am lesiant y rheiny sy’n defnyddio’r gwasanaethau?

Adran 2. Pa mor dda ydy’r mudiad am gynnig gofal a chymorth sy’n bodloni anghenion y bobl sy’n defnyddio’r gwasanaethau?

Adran 3. Pa mor dda gaiff y gwasanaeth ei arwain a’i reoli?

Adran 4. Pan fo’r gwasanaeth yn gyfrifol amdano, pa mor braf ydy’r amgylchedd?

Adran 5. Parchu fy Mhreifatrwydd

Fe gewch chi gwblhau’r arolwg hwn yn ddi-enw a’i ddychwelyd yn anhysbys os hoffech chi.

Mae rhywun wedi dangos imi sut i ddychwelyd yr arolwg hwn yn anhysbys.
Rydw i’n fodlon bod modd imi ddychwelyd yr arolwg hwn yn anhysbys os ydw i’n dymuno gwneud hynny.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.